Eigendomsvoorbehoud

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven eigendom van Benjan Motoren tot dat de koper aan al zijn verplichtingen van de overeenkomst tegenover Benjan Motoren heeft voldaan.